Pondělí, 17. února 2020

Zvelebují Wolkerovo údolí

19.04.2006

Přírodní park na okraji Ústí nad Orlicí by měl po úpravách v letošním roce více lákat další návštěvníkyMěsto Ústí nad Orlicí investuje letos finanční prostředky do zkrášlení Wolkerova údolí. Přispěla k tomu také "odúmrť".Ústí n. O. ­ Wolkerovo údolí na jihovýchodním okraji města slouží jako veřejná zeleň a cíl oddychových vycházek občanů blízkého sídliště Dukla a sídliště Na Štěpnici. Až donedávna nebylo příliš udržováno, což se týkalo trávníků, dřevin, vodních ploch i cest. Tato situace se však mění.Pomohli zástupci státu"Odúmrť" je pojem pro dědictví, které nenabude žádný dědic a připadne státu. Jednu třetinu pozemků ve Wolkerově údolí získal stát právě tímto způsobem. Pro občany města pak je velice potěšitelné, že ministerstvo financí převod těchto pozemků odsouhlasilo, a to dokonce bezúplatně. Pracovníci odboru Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Orlicí, kteří významně přispěli k rychlému provedení záměru a ušetření peněz města, tak mohli před několika týdny podat návrh na vklad těchto pozemků do katastru nemovitostí ve prospěch města.Také atrakce pro dětiMěsto Ústí nad Orlicí počítá letos ve svém rozpočtu pro zkultivování Wolkerova údolí s částkou 2,35 milionu korun. "Budeme pokračovat ve výstavbě spojky mezi stávající dlážděnou komunikací a nově vybudovanou účelovou stezkou ke skautské chatě. Její součástí budou dva vyhlídkové pavilony s lavičkami a doplnění městského mobiliáře v celém Wolkerově údolí. Dokončovat se bude komunikace pro pěší mezi sídlištěm Štěpnice a Wolkerovým údolím, tedy mezi zahrádkami a rodinnými domky. Zároveň bude provedena nová výsadba zeleně. V březnu v období vegetačního klidu již byly skáceny či ošetřeny poškozené dřeviny a byla provedena celková údržba zeleně. U rybníčku bude postaveno dětské hřiště s prolézačkami, houpačkami, skluzavkami i posezením pro matky s dětmi. Město bude klást hlavně důraz na pravidelnou údržbu Wolkerova údolí v průběhu celého roku," uvedl Petr Hájek, vedoucí investičního odboru ústeckého městského úřadu.Práce dokončí v srpnuPráce na úpravě cest již začaly v loňském roce. Hlavní stavební práce začnou v květnu a měly by být dokončeny v srpnu. S výsadbou stromů a další zeleně se počítá na podzim. Městu tak přibude území, jež by mělo k procházkám občany lákat a nikoli je od nich svým vzhledem odrazovat.