Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM dokončil převod majetku Nemocnice Blansko

29.04.2004

Veškerý movitý a nemovitý majetek Nemocnice Blansko držel v minulých letech v tzv. prozatimní správě bývalý Okresní úřad Blansko. Jednalo se totiž o majetek, který nebyl ve správě žádné státní organizace.ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno) následně hospodařil s tímto majetkem od července roku 2002. Dle zakladatelského privatizačního projektu a následně vydaného Usnesení vlády ČR byl majetek privatizován.Areál Nemocnice v katastrálním území Blansko, byl v únoru letošního roku bezúplatně převeden na Město Blansko. Zdravotní středisko v katastrálním území Černá hora rovněž bezúplatně získá Obec Černá Hora. V katastrálním území obce se dále nachází lékárna. Ta bude v nejbližší době převedena úplatně do vlastnictví soukromé osoby za cenu cca 900 tisíc korun.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM