Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM předá Volfarticím hrobku bývalého továrníka

07.04.2004

Jedna z hlavních dominant hřbitova v severočeských Volfarticích - hrobka bývalého místního továrníka - připadne v nejbližších dnech obci.Odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa Územní pracoviště Ústí nad Labem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) totiž v březnu letošního roku dokončil přípravy převodu tohoto historického objektu a nyní převod realizuje. Hlavním důvodem změny vlastníka je neutěšený stavebně-technický stav hrobky, na jehož základě schválilo převod hrobky z ÚZSVM na obec Ministerstvo financí ČR.Hrobka stojí na rozsáhlém chráněném území a její stáří je odhadováno zhruba na 150 let. V minulosti sloužila k uložení ostatků německé rodiny Hellmichů, kteří ve Volfarticích vlastnili továrnu. Stejně jako ostatní majetek rodiny byla i hrobka předmětem konfiskace na základě dekretu prezidenta republiky z roku 1954.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM