Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM převede hrad Hasištejn na nového majitele

14.04.2004

Hrad Hasištejn změní vlastníka pravděpodobně v září letošního roku. ÚZSVM jej chce předat novému vlastníkovi jako plně zabezpečenou kulturní památku. Tomu však brání havarijní stav hradby.Vlivem klimatických podmínek je nyní severní okružní hradba v havarijním stavu. ÚZSVM jako stávající majitel objektu zajistí její potřebnou opravu.. Zřícená přední stěna bude postupně dozděna a rovněž zakotvena ke skalnímu podloží. Rekonstrukce by měla skončit v září 2004 a hrad Hasištejn pak ÚZSVM předá novému vlastníkovi jako plně zabezpečenou kulturní památku.ÚZSVM však není úřadem, který by měl v náplni své činnosti správu kulturních památek a z tohoto důvodu jednal v průběhu uplynulých měsíců o novém vlastníkovi. Tím by se mohl stát buď Památkový ústav Ústí nad Labem, nebo obec Místo, která o převod objektu do svého vlastnictví projevila zájem na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva v září minulého roku.Zřícenina hradu, který je v současné době zapsán jako kulturní památka na seznamu Ministerstva kultury ČR, byla od konce 19. století několikrát upravována. Nejvíce finančních prostředků na obnovu a záchranu této kulturní památky vynaložil její poslední majitel Okresní úřad Chomutov. A to nejen z dotačních titulů na záchranu kulturních památek ministerstva kultury, ale i ze svých volných finančních zdrojů. Jen za poslední dva roky jeho činnosti to bylo více než 6.5 milionu korun na rekonstrukce a zabezpečení východní hradby včetně točitého schodiště, kaple, okružní hradby bergfriedu, jižního a západního paláce. Po ukončení činností okresních úřadů k 31.12.2002 přešla památka do vlastnictví ÚZSVM.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM