Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM převzal od Policie ČR věci propadlé z trestné činnosti

28.04.2004

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Svitavy převzal 1192 ks CD nosičů propadlých státu ze spáchání trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu. Všechna CD media jsou nositeli herního softwaru, filmové a hudební produkce.CD nosiče předala ÚZSVM Policie ČR na základě trestního příkazu vydaného Okresním soudem ve Svitavách. Předmětné věci budou zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM