Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM uctil oběti komunistického bezpráví

20.04.2004

Oběti komunistického bezpráví mají svoji pamětní desku. Druhou březnovou sobotu ji na budově odboru Odloučeného pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové) ÚZSVM odhalil Pavel Krátký, předseda okresní organizace Pomocného technického praporu (PTP).K umístění této desky došlo po vzájemné dohodě mezi odborem Odloučené pracoviště Pardubice ÚZSVM, zástupci Svazu politických vězňů a PTP.V budově jsou již umístěny pamětní desky obětem, které položily život v druhé světové válce.Slavnostního akt započal Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice svým přednesem státní hymny ČR. Hned poté se slova ujal Roman Línek, hejtman Pardubického kraje, dále hovořil Jiří Stříteský, primátor města Pardubice a Naďa Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů. Herec Radovan Lukavský recitoval báseň, jejímž autorem byl právě jeden z politických vězňů jáchymovského lágru. Rovněž byli přítomni někteří členové Parlamentu ČR a dalších přibližně tři sta účastníků.Budova ÚZSVM v Pardubicích patří mezi chráněné památky. Byla postavena v letech 1924 - 1927 pro ředitelství Pošt a telegrafů. Za druhé světové války v ní sídlilo gestapo a bylo zde vyslýcháno mnoho českých vlastenců. Po roce 1948 sloužila krajskému a okresnímu národnímu výboru. Po roce 1989 zde působil okresní úřad.Od 1. 1. 2003 přešla budova do správy ÚZSVM a společně s ÚZSVM zde sídlí rovněž pozemkový úřad, oddělení dozoru Ministerstva vnitra ČR, probační a mediační služba a úředníci Pardubického kraje a Města Pardubice.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM