Úterý, 7. dubna 2020

Vzácné církevní monstrance získá Uměleckoprůmyslové museum

09.04.2003
Vzácné církevní monstrance získá Uměleckoprůmyslové museum

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předá ve čtvrtek 10.4.2003 soubor 5 historických předmětů, tzv. církevních monstrancí, do správy Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Jejich cena se odhaduje na takřka 60 tisíc korun.Monstrance je vlastně zdobená schránka na vystavování hostie. V roce 1995 ji zajistily policejní orgány v prodejně starožitností v Písku. Odprodala je tam osoba, která monstrance objevila při vyklízení sýpky strakonického hradu. Nález relikvií však neoznámila a pokusila se je ve starožitnictví zpeněžit. Dotyčný si v tu chvíli asi neuvědomoval, že se dopouští trestného činu zatajení věci.

Historicky cenné předměty byly předány do správy Okresního úřadu ve Strakonicích. Po ukončení činnosti okresního úřadu přešly cennosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po vzájemné dohodě s Ministerstvem kultury ČR bylo jako nejvhodnější pro správu monstrancí vybráno Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tedy zafungoval tak jak má, i když je nutné dodat, že podobným způsobem se podaří zachránit jen mizivé procento ukradených církevních relikvií a většina končí v rukou překupníků v zahraničí.
"Po listopadu 1989 zmizelo z naší země mnoho uměleckých děl, předmětů a památek. Počin odboru Odloučeného pracoviště ÚZSVM Strakonice dokládá oprávněnost existence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož prvořadým posláním je právě ochrana státního majetku", říká Ing. Josef Kalbáč, ředitel odboru Odloučeného pracoviště Strakonice ÚZSVM.

Soubor pěti movitých věcí - ciborium, dvě lunuly, schránka na svaté hostie, relikviář - pochází z doby od 2. poloviny 18. století do přelomu 19. a 20. století. Jeho celková hodnota je podle údajů znaleckého posudku odhadována na téměř šedesát tisíc korun, ale skutečná historická a duchovní hodnota je nepochybně mnohem vyšší. A jak vlastně monstrace vypadají ? Ciborium je název pro plasticky bohatě zdobený kalich s víkem, jež má ve vrcholu plochý kříž. Lunula není nic jiného než držák, který je zlacený mosazí a stříbrem, zdobený českými granáty a diamanty a má tvar srpku měsíce neseného dvěma andělskými hlavičkami. Slouží k podpěře schránky. Schránka na svaté hostie je vytvořena ze zlaceného stříbra s rytým monogramem I. H. S. a výtvarně je řešena tak, že připomíná tvar kardinálského klobouku s odklápěcím víkem, pod něž se ukládala svaté hostie. Naposledy relikviář je schránka určená pro rituální účely se zdobením z barevných kamenů a ornamenty s květinovým motivem a na vrcholu víka je opět vyobrazen plochý kříž.