Čtvrtek, 2. dubna 2020

duben

ÚZSVM bezúplatně převedl Chomutovu 16 pozemků

30.04.2012
ÚZSVM bezúplatně převedl Chomutovu 16 pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Chomutov nemovitosti za více než 830 tisíc korun.

ÚZSVM prodal pozemek plynárenské firmě

27.04.2012
ÚZSVM prodal pozemek plynárenské firmě
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal za 93 tisíc korun pozemek na okraji města Sušice společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Správa Národního parku České Švýcarsko převzala pozemky

26.04.2012
Správa Národního parku České Švýcarsko převzala pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Správě Národního parku České Švýcarsko pozemky za víc než 300 tisíc korun.

ÚZSVM prodal majetek po Fondu dětí a mládeže

25.04.2012
ÚZSVM prodal majetek po Fondu dětí a mládeže
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), prodal v 1. kole výběrového řízení za nejvyšší nabídku 2,55 milionu korun budovu s pozemkem po bývalém Fondu dětí a mládeže.

Mobiliář zámku Raduň obohatí předměty z dědictví

25.04.2012
Mobiliář zámku Raduň obohatí předměty z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), předal Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti v Ostravě, předměty k doplnění mobiliáře zámku Raduň.

Poplatky za zřízení věcného břemene obohatí státní kasu

24.04.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zřídil v roce 2011 věcná břemena ke stavbám realizovaným do pozemků, které jsou v majetku státu.

Pozemek v lesoparku prodán městu Sušice

23.04.2012
Pozemek v lesoparku prodán městu Sušice
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal městu Sušice pozemek za 85 tisíc korun.

ÚZSVM převedl 15 pozemků správcům toků

20.04.2012
ÚZSVM převedl 15 pozemků správcům toků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl v prvním čtvrtletí letošního roku 15 pozemků na příslušné správce toků. Pozemky o celkové výměře 20.982 m2 mají účetní hodnotu téměř 207 tisíc korun.

Plzeňský kraj získal pozemky v hodnotě 6 milionů korun

19.04.2012
Plzeňský kraj získal pozemky v hodnotě 6 milionů korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl v průběhu I. čtvrtletí roku 2012 Plzeňskému kraji 40 pozemků v účetní hodnotě téměř 6 milionů korun.

Zemědělská technika putuje do sbírek muzea

18.04.2012
Zemědělská technika putuje do sbírek muzea
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl mlátičku na obilí do sbírkového fondu Národního zemědělského muzea Praha, pobočce Muzea zemědělské techniky v Čáslavi.

ÚZSVM řešil neobvyklý případ

17.04.2012
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), vypořádal ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Peru pohledávku z dědického řízení po zesnulém českém občanovi v Bolívii.

ÚZSVM prodal spoluvlastnické podíly pozemků pod rybníkem

16.04.2012
ÚZSVM prodal spoluvlastnické podíly pozemků pod rybníkem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal ½ spoluvlastnických podílů dvou pozemků v katastrálním území Slavíkovice spoluvlastníkům za téměř 36 tisíc korun.

Vyhořelý dům prodán ve výběrovém řízení

13.04.2012
Vyhořelý dům prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), prodal v 1. kole výběrového řízení za více než 130 tisíc korun nemovitosti v Bzenci.

O prodej zemědělských pozemků byl zájem

12.04.2012
O prodej zemědělských pozemků byl zájem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice, referát Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal v 1. kole výběrového řízení nejvyšší nabídce majetek za 5,3 milionů korun.

Členský podíl v družstvu prodán nejvyšší nabídce

11.04.2012
Členský podíl v družstvu prodán nejvyšší nabídce
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem, prodal ve 4. kole výběrového řízení za nejvyšší nabídku 338 tisíc korun práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu.

Likvidace razítka praktického lékaře byla kuriozitou

10.04.2012
Likvidace razítka praktického lékaře byla kuriozitou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval razítko zn. Trodat. Razítko s označením „MUDr., praktický lékař pro děti a dorost“ beze jména sloužilo k získávání léků s efedrinem a pseudoefedrinem, které jsou nezbytné k výrobě metamfetaminu.

ÚZSVM převedl městu rozsáhlý pozemek pod komunikací

06.04.2012
ÚZSVM převedl městu rozsáhlý pozemek pod komunikací
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Jihlava rozsáhlý pozemek pod komunikací v katastrálním území Hruškové Dvory. Celková výměra převáděného pozemku přesahuje 11 tisíc m2 a účetní hodnota je téměř 2 miliony korun.

ÚZSVM převádí Pozemkovému fondu pozemky, které jsou součástí půdního bloku

05.04.2012
ÚZSVM převádí Pozemkovému fondu pozemky, které jsou součástí půdního bloku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), kontroluje mimo jiné, zda pozemky, které má vedené ve zjednodušené evidenci, jsou součástí půdních bloků. Pokud jsou splněny všechny podmínky zákona o půdě, převádí ÚZSVM tyto pozemky pozemkovému fondu do jeho správy.

ÚZSVM bezúplatně předal knihy výchovnému ústavu

03.04.2012
ÚZSVM bezúplatně předal knihy výchovnému ústavu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), předal bezúplatně Výchovnému ústavu v Novém Jičíně movitý majetek. Jednalo se o knihy, především encyklopedie a cestopisy, ale i televizor, harmoniku, nádobí a školní pomůcky.

ÚZSVM odvedl v roce 2011 do státního rozpočtu 1,32 miliardy korun

02.04.2012
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) hospodařil k 31. 12. 2011 celkem s 296.466 majetkovými položkami. Nemovitý majetek tvořil 52,5 %, movitý majetek 47,1 % a finanční majetek 0,4 %. Celková účetní hodnota majetku ÚZSVM činila téměř 13,7 miliard korun.