Neděle, 26. ledna 2020

Když se obce hlásí o drobné církevní památky

08.04.2013
Praha (Moderní obec) - I v ekonomicky hubených letech se mnohé obce nebojí rozšiřovat svůj majetek. A překvapivě jde také o církevní kulturní památky, jež v první řadě volají po záchraně. Z poslední doby jmenujme dva příklady. Obec Žiželice (asi 450 obyv., okr. Louny) letos získala od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatným převodem do svého majetku zchátralou barokní kapli vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Součástí převodu byl i pozemek (0,01 ha). Obec plánuje objekt opravit a zároveň zachová církevní obřady, které v ní probíhají, či příležitostné koncerty.
Starosta Žiželic Petr Kvítek Moderní obci upřesnil, že obec usilovala o získání kaple po čtyři roky kvůli jejímu zanedbanému stavu a už má přislíbenu dotaci na opravy. Ještě letos to má být střecha a krovy. Ve spolupráci s farností by se do kaple mohly vrátit i varhany, jež byly v 90. letech odcizeny.
 
V případě kaple na návsi v obci Kačlehy (asi 70 obyv., okr. Jindřichův Hradec) jde o znovuzískání této dominanty téměř po 70 letech, když ÚZSVM vyjasnil vlastnické právo k cenné památce a k části návsi (1,4 ha) a obec se poté k majetku přihlásila. Podle starosty Kačleh Vojtěcha Albrechta obec počítá s celkovou obnovou stavby, neboť jako vlastník už může usilovat o získání dotace na rekonstrukci. V kapli se konají různé kulturní akce pro místní i přespolní. Pátrání Po vlastnících ÚZSVM jsme oslovili s dotazem, kolik obdobných převodů se podařilo uskutečnit v posledních 5 letech. »Zmíněné příklady jsou po majetkoprávní stránce odlišné,« upozornil Ing. Robert Hurt, vedoucí oddělení Komunikace. »Kaple v Žiželicích byla jakožto státní majetek, s nímž hospodařil úřad, bezúplatně předána obci na její žádost. Kaple v obci Kačlehy měla nevyjasněného vlastníka. Následně obec učinila příslušné kroky podle katastrálního zákona.«
 
V letech 2008-2012 úřad převedl na nestátní vlastníky asi 150 objektů kulturních památek, což je přibližně 300 jednotlivých položek nemovitostí. Sakrální objekty, jako např. kaple, tvoří mezi převáděnými položkami jednotky procent.
 
Foto popis| Kaple Panny Marie s přilehlým pozemkem na návsi je v majetku obce Kačlehy.
Foto autor| FOTO: archiv
 
Foto popis| Kulturní památka kaple Navštívení Panny Marie s pozemkem už patří Žiželicím.
Foto autor| FOTO: archiv