Neděle, 26. ledna 2020

Registr ukáže, jak úřady využívají své budovy a zda si neplatí drahé pronájmy

16.04.2013
Praha (iHNed.cz) Nový centrální registr administrativních budov má pomoci vládě uspořit stovky milionů korun ročně. Už 1. července v něm mají být přesná data, jaké budovy stát pro své úředníky využívá, kolik za ně platí a zda nejsou zbytečně velké.
Stát by mohl ušetřit až stovky milionů za správu a nájem svých budov. Experti z Národní ekonomické rady vlády (NERV) spočítali, že pouhým zprůměrováním velikosti všech kanceláří by se okamžitě uspořila až jedna miliarda za rok. To je celá pětina nákladů na správu státních budov.
 
Odhalit, zda se úředníci v některých budovách pro jejich rozlehlost "nehledají" a zda instituce za pronájem kanceláří neplatí zbytečně horentní sumy, má pomoci nový centrální registr administrativních budov (CRAB). Do něho musí všechny státní instituce zadat údaje o tom, které budovy vlastní, jak je využívají, kolik stojí jejich provoz, zda si kanceláře pronajímají a za kolik. A to vše do 1. července 2013.
 
Informace, kdy si jeden z tuzemských úřadů pro kanceláře pronajal 366 metrů čtverečních za 232 tisíc korun, i když v nich žádní jeho zaměstnanci nesedí, tak bude všem na očích. A patrně bude rychlá snaha to změnit.
 
Co je CRAB
- projekt Centrální registr administrativních budov má na starosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- záměr byl schválen vládou v květnu 2008 v rámci strategie Smart Administration
- zahájení projektu listopad 2010
- cílem projektu je evidence administrativních budov v jednom systému, přehled o volných a využitých plochách, minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor, transparentnost, optimalizace státních institucí a jejich zaměstnanců
- říjen 2012 spuštění plné verze systému
- do 30. 6. 2013 musí všechny státní instituce zadat do systému informace o svých administrativních budovách a těch, které si pronajímají
- CRAB stál 255 milionů korun, z toho 85 procent platí fondy EU
 
Nové portfolio budov státních institucí má pod svou správou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vedoucí projektu CRAB Kateřina Schön věří, že pokud si některá instituce draze prostory pronajímá, přestože může sídlit ve státních, dislokační komise ji k přestěhování donutí. “CRAB se dá k této optimalizaci velmi dobře využít, s NERV spolupracujeme,“ říká.
 
Kolik je v současné době do systému zapojeno státních institucí?
 
Nelze říct, kolik úřadů je zapojeno a kolik jich zapojeno není, protože systém se každý den mění. Data se mi naplňují pod rukama, sice to vidím, ale nemyslím, že je teď nutné říkat přesné číslo. My víme, že podle usnesení vlády by do konce června 2013 měly být v CRAB všechny administrativní budovy státu.
 
Máte nyní alespoň hrubý odhad, kolik těch budov je?
 
Přibližně čtyři tisíce. Silové resorty, tedy ty, které mají nejvíce administrativních budov, zadaly data už v rámci pilotního projektu. Největší část dat tam v podstatě je a opravdu se rychle doplňují.
 
Jak to tedy probíhá? Zatím data jenom shromažďujete, nebo už dochází k tomu, že se podle nich úředníci sestěhovávají?
 
Zatím skutečně dochází k naplňování systému. Na to, jak jsou budovy obsazeny, budu znát odpověď tak v polovině července, teď by to bylo zkreslující.
 
Co se bude dít potom?
Máme dva portály, z nichž jeden je veřejný, druhý neveřejný. S tím systémem je to propojeno tak, že pokud státní instituce zjistí, že má pro ni takzvaně dočasně nepotřebný majetek - tedy buď celou administrativní budovu, nebo její část, tak ji musí v rámci neveřejného portálu nabídnout jiným státním úřadům. Pokud instituce zjistí a vláda potvrdí, že ten strategický majetek je pro stát nepotřebný, pak máme veřejnou nabídku.
 
Instituce mají povinnost zadat data do systému do konce června. Pokud se tak nestane, hrozí jim nějaká sankce?
 
Ne, protože povinnost je daná zatím jen usnesením vlády, ale připravuje se novela zákona, kde tato povinnost bude zakotvena.
 
Je registr veřejně kontrolovatelný? Mohu se díky němu dozvědět, jaké budovy ministerstva mají, zda je využívají, pronajímají, nebo naopak sama platí drahé nájemné? Budou tyto údaje po 1. červenci k dispozici veřejnosti?
 
O takových reportech uvažujeme, v systému je to otázka dvou kliknutí, nicméně nejprve musíme systém naplnit, aby byl věrohodný a data, která budeme zveřejňovat, byla pravdivá.
 
Dá se ze systému vyčíst, že státní instituce má vlastní budovy, ale větší část úředníků sídlí například v pronájmu?
 
Ano, i komerční využívání prostor by tam mělo být, takže uvidíme ten poměr využití státních budov v souvislosti s využíváním komerčních nájmů a kdo kolik za co platí.
A budete mít cestu, může vedení úřadů někdo donutit, aby úředníky sestěhovalo, nebo naopak budovu pronajalo?
Na to je institut vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí, které to uvidí. Ty mohou, a věřím tomu, že i donutí instituci, aby se přestěhovala z drahého komerčního nájmu do budovy státu.
Máte odhad, kolik by se tím mohlo ušetřit?
Přesně to v tuto chvíli nevím.