Neděle, 26. ledna 2020

Stát převedl pozemky v CHKO Labské pískovce

30.04.2013
Ústí nad Labem (usteckenovinky.cz) - Stát převedl Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK) pozemky nacházející se v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.
​Usteckenovinky.cz o tom informoval Robert Hurt, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Převod se týkal 7 pozemků o celkové výměře 87.144 metrů čtverečních ležících v katastrálním území Srbská Kamenice. Parcely jsou zatravněné a místy se na nich nachází vzrostlé trvalé porosty.
 
Nemovitosti v celkové účetní hodnotě přesahující 576 tisíc korun získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně jako tzv. odúmrť. Zájem o ně poté projevila AOPK a ÚZSVM její žádosti vyšel vstříc.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.