Čtvrtek, 20. února 2020

Automobil bez dokladů skončil „ve šrotu“

08.04.2013
Automobil bez dokladů skončil „ve šrotu“
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), zajistili likvidaci automobilu Renault Twingo, jehož ideální polovina připadla státu jako tzv. odúmrť.
Soudu se při nařízené likvidaci dědictví nepodařilo Renaulta prodat ani v opakované dražbě. Druhá ideální polovina vozu byla ve vlastnictví fyzické osoby, která však o odkoupení podílu státu  zájem neměla. Případné kupce odrazoval rovněž fakt, že k automobilu nebyla nalezena žádná dokumentace (technický průkaz) a ani klíče, čímž se stal v podstatě neprodejný.
 
Se souhlasem spoluvlastníka a za výborné spolupráce se zaměstnanci příslušného městského úřadu zajistil ÚZSVM bezplatnou likvidaci vozidla odbornou firmou a následně trvalé vyřazení automobilu z registru silničních motorových vozidel.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.