Čtvrtek, 20. února 2020

Borotín u Tábora získal od ÚZSVM bezúplatně pozemek pod hřištěm

22.04.2013
Borotín u Tábora získal od ÚZSVM bezúplatně pozemek pod hřištěm
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), převedl bezúplatně do vlastnictví městyse Borotína pozemek v jeho katastru, na němž se nachází fotbalové hřiště a který obec využije i k vybudování dalších sportovišť.
Parcela vedená v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha má rozlohu 1249 m2 a její účetní hodnota činí 500 korun. Nachází se na ní fotbalové hřiště a ve zbývající části vznikne podle platného územního plánu a zpracovaného investičního záměru sportovní areál, včetně dětského hřiště a hřiště na malou kopanou. Sportoviště využijí místní organizovaní i neorganizovaní sportovci a žáci místní základní a mateřské školy. Bezúplatný převod pozemku se tak uskutečnil z důvodu veřejného zájmu. Stát získal tuto nemovitost na základě usnesení Okresního soudu v Domažlicích jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.