Čtvrtek, 20. února 2020

Liberecký kraj získal od ÚZSVM pozemky pod komunikacemi

29.04.2013
Liberecký kraj získal od ÚZSVM pozemky pod komunikacemi
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli do vlastnictví Libereckého kraje pozemky pod silnicemi v účetní hodnotě téměř tři čtvrtě milionu korun.
Předmětem převodu bylo 10 pozemků o celkové rozloze 12.148 m2 nacházející se v katastrálním území Ludvíkov pod Smrkem. Jedná se o parcely, na nichž leží tělesa silnic III. třídy náležející Krajské správě silnic Libereckého kraje. Převodem nemovitostí v účetní hodnotě téměř 735 tisíc korun tak bylo dosaženo sjednocení vlastnictví pozemků a komunikací na nich umístěných.