Čtvrtek, 20. února 2020

Škola v Husinci již patří celá městu

03.04.2013
Škola v Husinci již patří celá městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl Městu Husinec bezúplatně nemovitosti v hodnotě půl milionu korun.
Jedná se o přístavbu budovy základní školy, která je od roku 1963 užívána jako mateřská škola, dosud však nebyla zapsána v katastru nemovitostí. Při lustraci nabývacích titulů zjistili zaměstnanci ÚZSVM, že budova i stavební pozemek jsou ve vlastnictví státu.
 
Ve spolupráci se starostou města došlo k odstranění nesouladu mezi zápisem na listu vlastnictví a skutečným uživatelem. Nemovitosti byly proto převedeny bezúplatně ve veřejném zájmu. Husinec má nicméně povinnost je po dobu 10 let užívat pro potřeby mateřské a základní školy a dodržet stanovené omezující podmínky  nakládání s daným majetkem.