Čtvrtek, 20. února 2020

duben

ÚZSVM prodal pozemky z odmítnutého dědictví

02.04.2013
ÚZSVM prodal pozemky z odmítnutého dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov, Územní pracoviště České Budějovice, odvedl do státního rozpočtu téměř 329 tisíc korun získaných z realizace majetku nabytého jako tzv. odúmrť poté, co zákonní dědicové dědictví odmítli.