Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek pod dálnicí D2

23.04.2013
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek pod dálnicí D2
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemek pod dálnicí D2 na státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR, která potřebuje tento majetek k výkonu své činnosti a plnění úkolů v rámci své působnosti.
Ideální část 1/3 pozemku v katastrálním území a obci Podivín, na kterém se nachází  těleso  dálnice D2, stavba 023 Hustopeče-Břeclav, získal stát v roce 2012 v souladu s unesením Okresního soudu v Břeclavi jako tzv. odúmrť po zůstavitelce, která zemřela již v roce 1966.
 
Zbývající 2/3 tohoto pozemku jsou ve vlastnictví ŘSD již od osmdesátých let minulého století, kdy došlo k jejich výkupu od žijících vlastníků.
 
ÚZSVM těmito převody umožňuje sjednocení vlastnictví pozemků a staveb, které se na nich nacházejí. Byly tím narovnány nedokončené majetkoprávní vztahy z minulosti, kdy na pozemku byla vybudována dálnice.