Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM převedl Ministerstvu obrany pozemek pod cestou do Vojenského újezdu Hradiště

30.04.2013
ÚZSVM převedl Ministerstvu obrany pozemek pod cestou do Vojenského újezdu Hradiště
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali Ministerstvu obrany ČR rozsáhlý pozemek pod bývalou tankovou komunikací nacházející se v katastrálním území Konice u Mašťova.
Předmětem převodu byla parcela o výměře 19.214 m2, na níž se rozkládá těleso účelové komunikace. Cesta slouží k zabezpečení přístupu do Vojenského újezdu Hradiště, který náleží pod správu Ministerstva obrany. Převodem pozemku v účetní hodnotě přes 462 tisíc korun došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a tělesa komunikace.