Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM převedl na Teplicku pozemky obcím

16.04.2013
ÚZSVM převedl na Teplicku pozemky obcím
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl do vlastnictví obcí v okresu Teplice celkem 29 pozemků. Celková výměra pozemků činí 138.000 m2 a jejich celková účetní hodnota je 750 tisíc korun.
O tento majetek požádaly obce v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a současně i doložily všechny potřebné podklady, tzn. nabývací tituly, které svědčí o dřívějším vlastnictví majetku obcí, případně geometrické plány se zaměřením převáděných částí pozemků.
 
Jednalo se o historické majetky obcí, kdy 12 pozemků bylo vedeno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro Českou republiku – ÚZSVM, zbývajících 17 pozemků bylo vedeno na listu vlastnictví č. 11000 jako neznámý vlastník, případně na listu vlastnictví č. 1 pro Českou republiku – Místní národní výbor, nebo byly vedeny bez listu vlastnictví. V těchto 17 případech bylo nutné před samotným převodem pozemků na obec provést lustraci pozemků a následně je ohlásit na list vlastnictví č. 60000 a teprve poté mohl ÚZSVM uskutečnit převody na obce.