Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM přispěl k navrácení památníku zborovských hrdinů

10.04.2013
Na ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, se obrátil Jihočeský kraj společně s Československou obcí legionářskou o prošetření možnosti poskytnutí pozemku pro umístění památníku Zborovským hrdinům. Jedná se o umělecké dílo autorů Otto Birma a Karla Chocholy, vytvořené ve 20. letech minulého století jako památka na bitvu u Zborova.
Památník byl až do roku 1969 umístěn v prostoru před Žižkovými kasárnami v Českých Budějovicích, které byly historickým sídlem pěšího pluku Mistra Jana z Husi, účastníka bojů o Zborov. Obnova památníku na původním místě není možná, neboť Statutární město České Budějovice plánuje na předmětném pozemku revitalizaci.
 
Proto byla za účasti ÚZSVM vytipována veřejnosti dobře přístupná lokalita. Vhodný pozemek se nachází u řeky Malše, v blízkosti vědecké knihovny a veřejností velmi užívané cyklistické stezky. Je ve vlastnictví České republiky, v příslušnosti hospodařit ÚZSVM, který smlouvou o výpůjčce umožnil Československé obci legionářské umístění památníku.