Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal dům s bývalou kovárnou v památkové rezervaci Dešov

12.04.2013
ÚZSVM prodal dům s bývalou kovárnou v památkové rezervaci Dešov
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal nemovitost s pozemkem v katastrálním území Velký Dešov v okrese Třebíč, která připadla státu z tzv. odúmrti.
Jedná se o rodinný dům s bývalou kovárnou a příslušenstvím postavený přibližně před 210 lety. Nemovitost se nachází na území Vesnické památkové rezervace Dešov, samotný objekt ale není evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.  Dům se prodal ve 3. kole výběrového řízení a jeho cena přesáhla 211 tisíc korun.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.