Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal pozemky v autokempu na Orlíku

04.04.2013
ÚZSVM prodal pozemky v autokempu na Orlíku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), prodal ideální polovinu z pěti pozemků v autokempu Velký Vír rozkládajícího se na břehu vodní nádrže Orlík. Cena za tyto nemovitosti přesáhla 2,7 milionu korun.
Celková plocha prodaných pozemků, které leží v katastrálním území Kožlí u Orlíka, činila 13 832 m2. Dalšími spoluvlastníky byly dvě fyzické osoby. Jedna spoluvlastnice využila nabídku předkupního práva u dvou pozemků a odkoupila je za 606 tisíc korun. Konkrétně se jednalo o pozemky v blízkosti restauračního zařízení a o prostranství okolo rekreačních chatek.
 
Zbývající tři pozemky se prodaly ve výběrovém řízení za 2,1 milionu korun. V tomto případě se jednalo o pozemek pod místní obslužnou komunikací, o pozemek využívaný pro individuální rekreaci a sport a poslední pozemek sloužil jako přístupová plocha k chatkám.