Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM prodal pozemky z odmítnutého dědictví

02.04.2013
ÚZSVM prodal pozemky z odmítnutého dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov, Územní pracoviště České Budějovice, odvedl do státního rozpočtu téměř 329 tisíc korun získaných z realizace majetku nabytého jako tzv. odúmrť poté, co zákonní dědicové dědictví odmítli.
Celkem 17 pozemků v katastrálním území Mostky o celkové výměře 2,3 hektaru se ÚZSVM podařilo prodat až v pátém kole výběrového řízení. Kromě nemovitého majetku bylo součástí dědictví i 12 kusů hovězího dobytka, pět koní a 65 psů. Zvířata žila ve velmi špatných podmínkách v provizorních příbytcích a pohybovala se volně po pozemcích.
 
Prodej dobytka, koní a většiny psů byl proveden jako neodkladné opatření podle občanského soudního řádu. Noví majitelé za ně zaplatili necelých 125 tisíc korun. Zbylých 15 psů, zejména kojící feny se štěňaty, bylo umístěno v útulku. Důvodem neodkladného opatření byly značné náklady na výživu a ochranu zvířat. 
 
Na pozemcích se nacházelo i větší množství vraků automobilů a jiného nepořádku. V jednom z autovraků, pocházejícím z autobusu, dokonce zůstavitel bydlel. Vyhlášení prvního kola výběrového řízení na prodej zmiňovaných pozemků proto muselo předcházet odklizení nashromážděných věcí, přičemž likvidaci autovraků provedla odborná firma.
 
Pasiva dědictví, za která odpovídal ÚZSVM, činila celkem 109 tisíc korun. Úřad hradil i náklady na péči o zvířata ve výši přibližně 88 tisíc korun.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.