Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal v Brně rodinný dům za více než 8,5 milionu korun

24.04.2013
ÚZSVM prodal v Brně rodinný dům za více než 8,5 milionu korun
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Brno), prodal ve druhém kole výběrového řízení rodinný dům v Brně za více než 8,5 milionu korun. Výnos z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
Nemovitost postavená v roce 1923 je z části podsklepená, podkroví je částečně využito. Jedná se o rodinný dům 5+1, který ÚZSVM prodal i s pozemky a s příslušenstvím. Jeho původní majitelka zemřela bez zákonných či závětních dědiců a majetek poté z rozhodnutí soudu připadl ÚZSVM jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“
Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.