Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM zlikvidoval neoprávněně vyrobená audiovizuální díla

09.04.2013
ÚZSVM zlikvidoval neoprávněně vyrobená audiovizuální díla
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistil odborné znehodnocení více než 2 800 kusů nelegálních kopií CD a DVD nosičů.
Datové nosiče propadly státu v souladu s trestním příkazem Okresního soudu v Břeclavi. Vzniklý odpad byl použit pro výrobu alternativního paliva, které se dále využívá především v cementárnách.
 
Obviněný muž vyráběl na svém osobním počítači s vypalovacím zařízením nelegální kopie zvukových a zvukově obrazových nosičů, aniž by byl podle autorského zákona nositelem autorských práv. Takto zhotovené nosiče prodával prostřednictvím nabídky na webových stránkách. Svým činem neoprávněně zasáhl do chráněných práv 17 společností, zastoupených zájmovým sdružením právnických osob Česká protipirátská unie.