Čtvrtek, 20. února 2020

V Pelhřimově převáděl ÚZSVM podíly na pozemcích

19.04.2013
V Pelhřimově převáděl ÚZSVM podíly na pozemcích
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), převedl bezúplatně Pelhřimovu ideální poloviny dvou pozemků v katastru města. Distributorovi elektrické energie pak prodal ideální polovinu jiného pozemku, na němž bude stát nová trafostanice.
Uvedené nemovitosti slouží jako zelené plochy a nacházejí se v blízkosti bytových domů v lokalitě ohraničené ulicemi U Stínadel, U Rendlíku a Strachovská. Žádný z nich  není v současné době zastavěn.  Spoluvlastníkem parcel bylo město Pelhřimov, které u dvou pozemků požádalo ÚZSVM o bezúplatný převod jejich zbylé poloviny do svého vlastnictví. ÚZSVM žádosti vyhověl a parcely o celkové výměře 153 metrů čtverečních Pelhřimovu bezúplatně převedl.  Město se ale smluvně zavázalo, že nemovitosti po dobu 10 let nebude využívat ke komerčním účelům. Nesmí je tedy pronajímat, využít k umístění reklamy a ani převést na třetí osobu.
 
O prodej třetího pozemku požádala ÚZSVM společnost E.ON Distribuce, která na něm plánuje vystavět novou trafostanici.  Ta má nahradit současné zařízení na vedlejším pozemku, jež je v havarijním stavu.  Protože město Pelhřimov nevyužilo předkupního práva a souhlasilo s prodejem tohoto podílu třetí osobě, prodal ÚZSVM ideální polovinu parcely o výměře 64 m2  společnosti E.ON Distribuce  za kupní cenu  lehce převyšující 20 tisíc korun.