Sobota, 28. března 2020

duben

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky pod Červeným hrádkem

29.04.2014
Nymburk - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl do vlastnictví města Lysá nad Labem pozemky, na nichž je registrovaný významný krajinný prvek Červený hrádek.

Lesy ČR získaly od ÚZSVM 54 lesních pozemků v okrese Domažlice

28.04.2014
Domažlice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), převedl státnímu podniku Lesy České republiky do práva hospodařit s majetkem státu celkem 54 lesních pozemků o celkové výměře téměř 110.000 m2. Účetní hodnota nemovitostí nacházejících se v okrese Domažlice přesáhla 520 tisíc korun.

Varování před podvodnými zprostředkovateli pomoci při hledání neznámých vlastníků nemovitostí

24.04.2014
Praha - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) varuje před podvodníky, kteří v souvislosti s nedávno zveřejněnými seznamy nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí využívají důvěřivosti občanů a nabízejí jim za úplatu pomoc při prokazování jejich vlastnických nároků a při komunikaci s úřady. Zatím ojedinělý případ takového podvodného jednání zaznamenal ÚZSVM koncem dubna na Chebsku.

ÚZSVM uspěl v restitučním sporu s Thun Hohensteiny o nemovitosti na Pardubicku

23.04.2014
Praha 23. dubna 2014 - Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových obhájili dřívější rozhodnutí pozemkových úřadů, které zamítly nároky Bertholda Thun Hohensteina na vydání rozsáhlého nemovitého majetku po jeho otci, zabaveného po 2. světové válce na základě tzv. Benešových dekretů. Městský soud v Praze potvrdil 17. dubna 2014 předchozí rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

Historické radiotechnické časopisy z dědictví předal ÚZSVM muzeu

23.04.2014
Písek - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), předal Národnímu technickému muzeu v Praze ucelenou řadu odborných časopisů o radiotechnice. Publikace se našly v rodinném domě, který ÚZSVM získal na základě usnesení Okresního soudu v Písku jako tzv. odúmrť.

České muzeum hudby získalo od ÚZSVM unikátní klavír

16.04.2014
Tábor - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), získal na základě usnesení Okresního soudu v Táboře jako tzv. odúmrť starožitný hudební nástroj, klavír Petrof, opusové číslo 567. Klavír vyrobený v roce 1875 má velkou historickou hodnotu, neboť se jedná o jeden z prvních nástrojů zn. Petrof, vyrobených v Čechách. Podle odborného posudku znalce je klavír ve velmi dobrém stavu, kompletní a bez zjevných poškození, s nepopraskanou rezonanční deskou, bez závažných poškození skříně a je opatřen vídeňskou mechanikou.

ÚZSVM převedl správcům vodních toků pozemky na Novojičínsku

11.04.2014
Nový Jičín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl příslušným správcům vodních toků 96 pozemků v celkové účetní hodnotě přesahující 371 tisíc korun.

Starožitnosti z dědictví ozdobí interiéry východočeských zámků

10.04.2014
Náchod - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), předal Národnímu památkovému ústavu se sídlem v zámku Sychrov soubor movitých věcí získaných na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě jako tzv. odúmrť.

Ústecký kraj získal od ÚZSVM pozemky pod komunikacemi v hodnotě 2,5 milionu

08.04.2014
Litoměřice 8. dubna 2014 - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli bezúplatně v letošním roce Ústeckému kraji nemovitosti v účetní hodnotě převyšující 2,5 milionu korun.

Deštné v Orlických horách získalo od ÚZSVM dvacet pozemků pod komunikacemi

02.04.2014
Rychnov nad Kněžnou - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Deštné v Orlických horách nemovitosti v celkové účetní hodnotě téměř 500 tisíc korun.

Zabavené finanční prostředky odsouzených putovaly do státního rozpočtu

01.04.2014
Znojmo - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), odvedl v letošním roce do státního rozpočtu celkem 414 tisíc korun, získaných na základě pravomocných rozsudků soudů v trestních řízeních.