Pátek, 28. února 2020

Vláda bude jednat o posílení role majetkového úřadu

15.04.2015
Praha (financninoviny.cz) - Role Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) při hospodaření a nakládání s nepotřebným majetkem státu, především s nemovitostmi by se měla posílit. Navrhuje to ministerstvo financí v novela zákona o majetku ČR, který ve středu projedná vláda. Silnější pozici by měl mít hlavně systém Centrálního registru administrativních budov (CRAB). Návrh je k dispozici na vládních internetových stránkách.
"Uvedený systém by měl přispět k výraznému zrychlení a zintenzívnění toku informací nezbytných pro účinné, hospodárné a kvalifikované rozhodování o využití vybraného státního majetku," uvádí důvodová zpráva k zákonu.
 
CRAB má za cíl optimalizovat obsazenost budov ve vlastnictví ministerstev, porovnávat náklady na jednotlivé objekty a na umístění úředníků mezi institucemi. Správcem a provozovatelem registru je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Systém CRAB byl spuštěn v říjnu 2012.
 
Naplňování registru základními údaji bylo v principu podle zprávy dokončeno v průběhu roku 2014. Předtím přitom systém čelil kritice kvůli neefektivnosti a neochotě úřadů dodat do něj potřebné informace. Na konci roku 2014 sloužil systém CRAB 346 státním institucím k evidenci nemovitostí. Roční průměrné náklady na provoz registru v letech 2015 až 2020 materiál odhaduje na 75,61 milionu korun.
 
Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech týkajících se majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří. V některých řízeních vystupuje jako žalobce, v jiných jako žalovaný.