Středa, 23. října 2019

Deník z totálního nasazení šel do archivu

25.04.2016
Bohuslavice (Náchodský deník) – Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Náchod nedávno prodalo ve výběrovém řízení nemovitosti v katastrálním území Bohuslavice nad Metují. Jedná se o neudržované venkovské stavení, jehož stáří se odhaduje na 120let, a pozemky přiléhající k budově. Nový majitel za nemovitosti zaplatil 651 tisíc korun.
Prodej budovy a pozemků byl jedním z posledních úkonů při vypořádání rozsáhlého majetku získaného z jediné odúmrti. Celkem devatenáct nemovitostí již ÚZSVM dříve převedl Státnímu pozemkovému úřadu a vyřešit musel rovněž převod akcií.
 
„Součástí dědictví byla řada osobních a rodinných dokladů, diplomová práce a deník z nasazení na nucené práce v Rakousku z let 1944 – 1945, které ÚZSVM předal Státnímu okresnímu archivu v Náchodě,“ uvedl Deníku Radek Ležatka, tiskový mluvčí ÚZSVM. Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.