Středa, 23. října 2019

Kraj získal pozemek v areálu dětského domova Tuchlov

18.04.2016
Ohníč (Teplický deník) - Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo na Ústecký kraj pozemek, nacházející se v areálu Dětského domova a Školní jídelny Tuchlov.
Zatravněný svahovitý pozemek leží v katastrálním území Křemýž v obci Ohníč. Pozemek o celkové výměře 420 m2 a účetní hodnotě 2 086 korun je užíván dětmi dětského domova jako součást oplocené zahrady. Převodem pozemku tak došlo ke sjednocení vlastnictví a k zajištění řádného provozu Dětského domova a Školní jídelny Tuchlov.
           
„Ostatní nemovitosti v areálu jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje a hospodaří s nimi právě Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov. Na ÚZSVM pozemek přešel po zrušeném Okresním úřadě v Teplicích,“ informoval Radek Ležatka,tiskový mluvčí ÚZSVM.