Dvěma prodaným zahradám dohledával ÚZSVM majitele

18.09.2023 - Chomutov

ÚZSVM v Chomutově prodával v aukcích 2 pozemky, dohromady za ně získal finanční prostředky ve výši 297 600 korun a ty se staly příjmem státního rozpočtu.

Předmětem první aukce byla rovinatá zatravněná parcela o rozloze 287 m2 ležící v Miřeticích u Klášterce nad Ohří. Pozemek vedený jako zahrada najdeme v jižní zastavěné části stejnojmenné obce, je částečně oplocený a rostou na něm ovocné dřeviny. Přístup je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Před prodejem bylo nutné vyjasnit vlastnictví pozemku, který byl v katastru veden na neznámého vlastníka. Archiválie mapující jeho minulost, které si ÚZSVM vyžádal u Katastrálního úřadu v Chomutově, prozradily, že vznikl ze dvou původních pozemkových parcel, které jsou zapsány v rejstříku parcel konfiskovaných. Ty pak následně nebyly Národním pozemkovým fondem využity pro přídělové řízení zemědělského majetku a netvoří tak součást žádného zemědělského přídělu. Jednalo se tedy o majetek státu.

 

ÚZSVM současný pozemek nabídl v aukci na stránkách www.nabidkamajetku.cz k prodeji veřejnosti. Do aukce se přihlásili 2 účastníci, oba složili kauci a mohli se tedy zúčastnit hlasování. Příhoz však učinil pouze jediný, který se potvrzením nejnižšího podání ve výši 170 000 Kč stal novým vlastníkem zahrady.

 

I další nabízený pozemek lze využít jako zahradu. Má výměru 217 m2 a leží v Havrani v zastavěném území obce a navazuje na zahradu u rodinného domu. Přístupný je z druhé strany z obecní komunikace. Na pozemku rostou náletové dřeviny a javory.

 

I v případě tohoto pozemku muselo být provedeno majetkoprávní šetření za účelem nalezení skutečného současného majitele, protože byl původně v katastru evidovaný na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Pozemek měl v minulosti podobný osud jako předchozí parcela. Vznikl z jiné pozemkové parcely, která byla předmětem konfiskace. Dále pak již nebyl předmětem žádného zemědělského přídělu a zůstal ve vlastnictví státu.

 

Veřejnost zaujal hned v prvním kole elektronické aukce, do které se přihlásili 3 účastníci. Potřebnou kauci však složili pouze 2 z nich. Do samotné aukce se nakonec zapojil jeden z nich, který potvrdil částku stanovenou jako nejnižší podání a získal tak za kupní cenu ve výši 127 600 Kč do vlastnictví pozemek k zahradničení.

Přílohy:CV-08 - Havraň 823-2.jpgCV-08 - Miřetice u Klášterce nad Ohří.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.