Elektronická evidence náhradního plnění vedená MPSV

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Novela stanovuje, že dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50% osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že do 30 kalendářních dnů od zaplacení jeho dodávky vloží příslušné údaje do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Doklady o zaplacení uvedené v elektronické evidenci   MPSV ověřuje (odsouhlasuje) odběratel dodávky. Ověření probíhá prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu na danou adresu odběratele.
E-mailová adresa Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pro výše uvedený účel je: