Fix z trestné činnosti úřad ekologicky zlikvidoval

04.08.2022 - Olomouc

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci převzal od orgánů činných v trestním řízení k dalšímu opatření fix, který ekologicky zlikvidoval.

Celkem v osmi případech tímto fixem pachatel prokazatelně popsal cizí majetek, např. dopravní značku, popelnici, reklamní cedule nebo rozvodnou skříň veřejného osvětlení. Ve všech případech se jednalo o modrý nápis „PSČ“. Způsobená majetková škoda byla souhrnem vyčíslena na 5 300 Kč.

Okresní soud v Olomouci vyhodnotil toto jednání jako přečin poškození cizí věci. Kromě propadnutí uvedeného fixu byl pachateli uložen trest obecně prospěšných prací v trvání 150 hodin a náhrada způsobené škody.

Přílohy:838_.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.