Fulnek získal příjezdovou cestu k místnímu hřbitovu

15.09.2020 - Nový Jičín

Prostřednictvím elektronického aukčního systému prodalo novojičínské pracoviště ÚZSVM městu Fulnek pozemek, který se nachází v místní části Stachovice, za 230 000 korun.

Jednalo se o pozemek, na kterém je umístěná zpevněná plocha, která je využívána jako příjezdová cesta k místnímu hřbitovu a dalším usedlostem. Komunikace by měla v budoucnu sloužit i jako příjezdová cesta k lokalitě s novou výstavbou rodinných domů.

 

Pozemek připadl do vlastnictví státu na základě Benešových dekretů, protože původní pozemky vlastnili občané německé národnosti.

Přílohy: 101_3655.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.