Úterý, 25. června 2019

odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Havlíčkův Brod:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štáflova 2003
580 02 Havlíčkův Brod
Ředitel:
Ing. Milan Málek
Tel.: 569 471 116
E-mail: milan.malek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Málek.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod

ÚZSVM prodal starší dům s pozemky v Nové Vsi u Chotěboře

25.06.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě prodal ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky a dům v katastrálním území Nová Ves u Chotěboře za celkovou kupní cenu 330 000 Kč.

ÚZSVM zajišťuje výmaz zástavních práv evidovaných v katastru nemovitostí

24.06.2019

V devadesátých letech minulého století uzavíral Okresní úřad Havlíčkův Brod s městy v okrese Havlíčkův Brod smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci. Dotace byly poskytovány v rozsahu od 800 tisíc korun do přibližně 3 milionů korun.

ÚZSVM převedl bezúplatně majetek do vlastnictví obce Knyk

18.06.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě převedl v souladu se zákonem o pozemních komunikacích bezúplatně do vlastnictví obce Knyk pozemek, který bezprostředně sousedí s místní silnicí vedoucí do sousední obce Český Dvůr.

další aktuality