Středa, 16. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Hodonín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Hodonín:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štefánikova 28
695 01 Hodonín
Ředitelka:
Mgr. Pavla Keňová
Tel.: 518 398 415
E-mail: pavla.kenova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Keňová.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Hodonín

ÚZSVM vyřešil pozemky nedostatečně identifikovaných vlastníků, které leží pod hladinou rybníka

28.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně prověřil nedostatečně identifikované vlastníky pozemků, které zasahují pod vodní plochu Jarohněvického rybníka v katastrálním území Dubňany.

Hodonín koupil dva pozemky za městským hřbitovem za 95 tisíc korun

16.11.2018

Hodonínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení městu Hodonín dva pozemky o celkové výměře téměř 400 m2 za 95 600 Kč.

ÚZSVM v Hodoníně vydal majetek oprávněné dědičce z USA

17.10.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně vydal oprávněné dědičce z USA celkem 35 nemovitých věcí v katastrálních územích Kuželov a Tasov nad Veličkou. Jednalo se o rozsáhlé zemědělské a lesní pozemky, v jednom případě o podíl o velikosti 1/3 na pozemku s rodinným domem.

další aktuality