Pondělí, 21. ledna 2019

Z činnosti Územního pracoviště Hradec Králové

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí bezúplatně převedl pozemek pod místní komunikací obci Zámrsk

21.01.2019
ÚZSVM v Ústí nad Orlicí bezúplatně převedl pozemek pod místní komunikací obci Zámrsk
Obec měla zájem o místní přístupovou komunikaci v katastrálním území Janovičky u Zámrsku, na okraji zastavěné části obce, vedoucí k vlakovému nádraží.

ÚZSVM v Náchodě nechal v Hronově pokácet dva poškozené smrky ztepilé

18.01.2019
ÚZSVM v Náchodě nechal v Hronově pokácet dva poškozené smrky ztepilé
Stromy rostly na pozemku, se kterým hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nacházejícím se v katastrálním území Zbečník v obci Hronov poblíž Náchoda.

ÚZSVM zajistil rekonstrukci zázemí skladů v Rokytnici

17.01.2019
ÚZSVM zajistil rekonstrukci zázemí skladů v Rokytnici
Původní sociální zařízení ve skladovém areálu v Rokytnici v Orlických horách se stalo v nedávné době zcela nevyhovující a neodpovídalo dnešním standardům.

ÚZSVM v Hradec Králové převedl Lodínu pozemek, na kterém stojí památník obětem 1. světové války

17.01.2019
ÚZSVM v Hradec Králové převedl Lodínu pozemek, na kterém stojí památník obětem 1. světové války
V rámci prošetřování vlastnictví k majetku evidovanému na listech vlastnictví bývalých Místních národních výborů byla Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové ohlášena příslušnost k pozemku v katastrálním území Lodín, jehož vlastníkem se stal stát k 1. 4. 2013 podle ustanovení Zákona České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí z roku 1991.

ÚZSVM získal kladivo z trestné činnosti spáchané na silvestra

17.01.2019
ÚZSVM získal kladivo z trestné činnosti spáchané na silvestra
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prostřednictvím svého pracoviště v Jičíně převzal od Policie ČR kladivo, které bylo zajištěno jako věcná stopa z trestné činnosti spáchané na silvestra.

ÚZSVM získal kovového boxera a tonfy z trestné činnosti

16.01.2019
ÚZSVM získal kovového boxera a tonfy z trestné činnosti
Na základě rozsudku okresního soudu získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách kovový boxer a tonfu z trestné činnosti, kdy odsouzený spáchal zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

ÚZSVM bezúplatně převedl část pozemků v Zálesí u Jevíčka Lesům České republiky

15.01.2019
ÚZSVM bezúplatně převedl část pozemků v Zálesí u Jevíčka Lesům České republiky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převedl Lesům ČR spoluvlastnické podíly pozemků v katastrálním území Zálesí u Jevíčka, které tvoří koryto drobného vodního toku Nectava u východní hranice Pardubického kraje.

SPÚ získal v Plačicích a Lochenicích podíly k pozemkům v hodnotě téměř 300 tisíc korun

14.01.2019
SPÚ získal v Plačicích a Lochenicích podíly k pozemkům v hodnotě téměř 300 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hradci Králové převedl Státnímu pozemkovému úřadu spoluvlastnický podíl v rozsahu 4/72 k 52 pozemkům o rozloze 232 467 m2 v Plačicích. Jedná se o zemědělskou půdu, která je pravidelně obhospodařována. Hodnota převedeného podílu činí 288 tisíc korun. Tyto pozemky získal ÚZSVM v souvislosti se zrušením okresních úřadů.

ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou prodal v elektronické aukci řopík

14.01.2019
ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou prodal v elektronické aukci řopík
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou prodal v elektronickém aukčním systému dva pozemky, včetně pevnostního objektu stálého lehkého opevnění tzv. řopíku. Jednalo se o jednu z prvních elektronických aukcí nemovitého majetku.

Pardubický kraj získal pozemek pod silnicí v Kočí

11.01.2019
Pardubický kraj získal pozemek pod silnicí v Kočí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převedl bezúplatně do vlastnictví Pardubického kraje pozemek o výměře 4 150 m2 a účetní hodnotě 62 125,50 Kč v obci Kočí. Pozemek je zastavěn silnicí III. třídy, která již kraji patří. Bezúplatným převodem tak došlo ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku.

ÚZSVM převzal majetek po zaniklém státním podniku v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

11.01.2019
ÚZSVM převzal majetek po zaniklém státním podniku v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převzal majetek v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy po zaniklém státním podniku Vodovody a kanalizace, vymazaném z obchodního rejstříku v roce 1991.

ÚZSVM převedl zdarma pozemek obci Konecchlumí na Jičínsku

11.01.2019
ÚZSVM převedl zdarma pozemek obci Konecchlumí na Jičínsku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně převedlo bezúplatně do vlastnictví obce Konecchlumí pozemek o výměře 1468 m2.

ÚZSVM prodal pozemky v Nechanicích na Královéhradecku

10.01.2019
ÚZSVM prodal pozemky v Nechanicích na Královéhradecku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové prodal za 2 120 000 Kč pozemky o celkové výměře 3 845 m2 v obci Nechanice do vlastnictví fyzické osoby.

ÚZSVM prodal pozemek pod obchodním domem v Meziměstí za 296 tisíc korun

10.01.2019
ÚZSVM prodal pozemek pod obchodním domem v Meziměstí za 296 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě prodal přímým prodejem za 296 000 Kč stavební pozemek o výměře 984 m2 v Meziměstí. Na pozemku se nachází obchodní dům, který je již ve vlastnictví kupujícího.

ÚZSVM prodal pozemek v Rábech za 18 tisíc korun obci

09.01.2019
ÚZSVM prodal pozemek v Rábech za 18 tisíc korun obci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal obci Ráby zdejší pozemek o výměře 41 m2 za 18 000 Kč.

ÚZSVM v Semilech podporuje místní spolek FOKUS

09.01.2019
ÚZSVM v Semilech podporuje místní spolek FOKUS
Kolektiv semilského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových navštívil zařízení FOKUS Semily v rámci Dne otevřených dveří, jehož tématem byly podzimní slavnosti.

ÚZSVM prodal pozemek u bývalého mlýna, který byl dříve zapsán na německé majitele

09.01.2019
ÚZSVM prodal pozemek u bývalého mlýna, který byl dříve zapsán na německé majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí prodal stavební parcelu v Ústí nad Orlicí vlastníkovi sousedního rodinného domu za kupní cenu ve výši 85 000 Kč.

ÚZSVM převedl čtyři pozemky v obci Rohovládova Bělá Státnímu pozemkovému úřadu

08.01.2019
ÚZSVM převedl čtyři pozemky v obci Rohovládova Bělá Státnímu pozemkovému úřadu
Pardubické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo v obci Rohovládova Bělá čtyři pozemky o celkové výměře 11 543 m2 Státnímu pozemkovému úřadu. Účetní hodnota pozemků činí 115 430 Kč.

ÚZSVM propadlo z trestné činnosti kladivo a páčidlo

08.01.2019
ÚZSVM propadlo z trestné činnosti kladivo a páčidlo
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Policie ČR kladivo a kovové páčidlo. Oba předměty byly použity ke spáchání trestného činu a propadly podle trestního zákoníku státu zastoupenému ÚZSVM, který zajistil fyzickou likvidaci.

ÚZSVM prodal zemědělskou usedlost v Kobylí Hlavě za 548 tisíc korun

07.01.2019
ÚZSVM prodal zemědělskou usedlost v Kobylí Hlavě za 548 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě prodal ve výběrovém řízení s aukcí pozemky v Kobylí Hlavě na Havlíčkobrodsku, na kterých se nachází původní zemědělská usedlost postavená přibližně v roce 1920, kterou tvoří dům, stodola, dřevník a studna.