Hudební nástroje obohatily sbírky Českého muzea hudby

02.06.2023 - Plzeň

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni předal Českému muzeu hudby housle, křídlovku a dvě trubky, které získal z odúmrti. Hudební nástroje rozšíří muzejní sbírkové fondy.

Žestě a housle byly ve velmi zachovalém stavu a pocházely z jednoho dědictví. ÚZSVM je v souladu se zákonem nejprve nabídnul ostatním státním organizacím. Zájem o ně projevilo Národní muzeum v Praze, zřízené Ministerstvem kultury. České muzeum hudby, které si nástroje převzalo je jeho odbornou složkou.

 

 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Jde tedy o majetek po zemřelém, který nezanechal závěť a zemřel bez dědiců. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.

Přílohy:housle.JPGkřídlovka.JPGtrubka Amati.JPGtrubka pouzdro zlaté.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.