Pondělí, 18. listopadu 2019

Informační letáky k prodejům

Informační materiály a letáky Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových k prodejům nemovitostí. Údaje v materiálech jsou aktuální k datu prodeje.