Jankův Důl získal mokřad

Obec Jankův Důl koupila od libereckého ÚZSVM pozemky s rozlohou téměř 2 hektary. Obec hodlá tyto pozemky s charakterem mokřadu revitalizovat. Kupní cena 590 tisíc byla odvedena státnímu rozpočtu.

Volně přístupné pozemky s nálety olše mají celkovou rozlohu 18 636 m2, jde o prameniště a pobřežní pásmu rybníka a leží v lokalitě s vysokým nebezpečím výskytu povodně pětileté vody, jsou také součástí regionálního biocentra Prameny Ploučnice (Jenišovský mlýn).

 

Větší z pozemků s výměrou 10 788 m2 je v územním plánu veden jako plochy krajinné zeleně – izolační, nelesní zeleň, v případě druhého pozemku jde o zeleň veřejného prostranství.

Obec o získání těchto pozemků sama požádala, aby mohla oblast revitalizovat a zachovat mokřady jako opatření k zamezení sucha.

ÚZSVM pozemky získal po zrušeném Okresním úřadu Liberec.

 

Nový pozemek získal také Liberecký kraj. Parcela s výměrou 62 m2 leží v západní části Českého Dubu v části Kněžičky, u křižovatky ulic Svobody a V Hoře nedaleko nezpevněného koryta Smržovského potoka. Tvoří břeh komunikace v majetku kraje.

 

ÚZSVM tento pozemek získal na základě usnesení Okresního soudu v Liberci v rámci projednání dodatečného dědictví po ženě, která se narodila v roce 1874 a zemřela v lednu 1948. Nyní se objevil nový majetek, který představoval právě tento pozemek, který nově bezúplatně převzal Liberecký kraj. Žena nezanechala závět ani žádné dědice, proto i toto nově objevené dědictví získal stát.

Přílohy:LB-10 - Janův Důl2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.