Středa, 29. ledna 2020

odbor Odloučené pracoviště Jičín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Jičín:

 
  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

Adresa:
Denisova 1073
506 01 Jičín
Pověřena zastupováním pracovního místa ředitelky:
Ing. Šárka Kodydková
Tel.: 493 580 301
E-mail: sarka.kodydkova@uzsvm.cz

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jičín

ÚZSVM zlikvidoval barvy zabavené sprejerovi z Jičína

29.01.2020

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadly na základě rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně tři spreje a jeden fix, které byly zabaveny mladému výtržníkovi.

Nevyzvednuté finanční prostředky připadly státu

28.01.2020

Částka ve výši 8 129 Kč připadla státu, neboť se o ni nikdo nepřihlásil do jednoho roku ode dne vyhlášení usnesení, o kterém rozhodl Okresní soud v Jičíně, prostřednictvím vyšší soudní úřednice.

ÚZSVM úspěšně prodal automobil značky Peugot

23.01.2020

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jičíně připadl na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně automobil značky Peugeot 206 z odúmrti. Prostřednictvím elektronické aukce byl automobil prodán za kupní cenu 12 000 Kč.

další aktuality