Pondělí, 17. června 2019

odbor Odloučené pracoviště Jičín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Jičín:

 
  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

Adresa:
Denisova 1073
506 01 Jičín
Pověřena zastupováním pracovního místa ředitelky:
Ing. Šárka Kodydková
Tel.: 493 580 301
E-mail: sarka.kodydkova@uzsvm.cz

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jičín

ÚZSVM v Jičíně uzavřel s Lesy ČR smlouvu o předání majetku

14.06.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně uzavřelo s Lesy ČR smlouvu o bezúplatném převodu dvou pozemků včetně trvalých porostů, nacházející se v katastrálním území Roškopov, obec Stará Paka.

Tisíc korun zabavených vězni putuje do státního rozpočtu

12.06.2019

Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo hotovost v hodnotě 1 000 Kč, která byla nalezena v kapse odsouzeného při prohlídce jeho cely ve Valdicích.

ÚZSVM v Jičíně odprodal majitelce spoluvlastnický podíl k pozemku

11.06.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně prodalo podíl v rozsahu 1/4 k pozemku se stavbou o výměře 209 m2 v nedaleké obci Vitiněves.

další aktuality