Středa, 8. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Jihlava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Jihlava a Třebíč:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Tolstého 15
586 01 Jihlava
Ředitel:
Ing. Bc. Ota Kovář, CSc.
Tel.: 567 551 212
E-mail: ota.kovar@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kovář-Ota.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jihlava

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi obci Hybrálec

07.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě převedl bezúplatně z důvodu veřejného zájmu osm pozemků pod komunikacemi o celkové výměře 3 078 m2 do vlastnictví obce Hybrálec.

ÚZSVM v Jihlavě pomohl najít dočasný domov pro týraného pejska

31.03.2020

Jihlavskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se ve spolupráci se psím útulkem Unie práv zvířat podařilo umístit šestiletého pejska jménem Marián do dočasné „pěstounské“ péče v Ústí nad Orlicí, kde bude nadále hledat svůj nový domov.

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě nechalo ve svém sídle opravit

19.02.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě nechalo ve svém sídle opravit svislou izolaci venkovního zdiva na jižní straně bloku A a B. Učinilo tak z důvodů již zchátralé a nedostatečné izolace budovy a kvůli betonovým žlabům, které byly ve špatném technickém stavu.

další aktuality