Středa, 29. ledna 2020

odbor Odloučené pracoviště Jihlava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Jihlava a Třebíč:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Tolstého 15
586 01 Jihlava
Ředitel:
Ing. Bc. Ota Kovář, CSc.
Tel.: 567 551 212
E-mail: ota.kovar@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kovář-Ota.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jihlava

ÚZSVM nechal opravit komín na historické budově zámecké sýpky v Polici

20.12.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě nechal opravit komín na budově zámecké sýpky na pozemku v k. ú. Police u Jemnice, kde se nachází nemovitá kulturní památka - zámek.

ÚZSVM v Jihlavě odvedl do státního rozpočtu 947 000 Kč

19.12.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě prodal ve výběrovém řízení za kupní cenu ve výši 947 000 Kč rodinný dům, včetně tří přilehlých pozemků, které se nacházejí v katastrálním území Třebíč, městská část Jejkov.

ÚZSVM prodal dekorativní pistole v aukci

16.12.2019

Jihlavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronické aukci soubor sedmi dekorativních pistolí.

další aktuality