Karviná a Ostrava získaly pozemky pod místními komunikacemi

19.07.2021 - Ostrava

ÚZSVM v Ostravě zdarma převedl městu Ostrava pozemek o rozloze 63 m² a městu Karviná pozemek o výměře 1 m².

Pozemek převedený Ostravě se nachází v městském obvodu Slezská Ostrava, v těsné blízkosti Slezskoostravského hradu a řeky Lučiny. Na pozemku se nachází cyklostezka, která je zařazena do sítě místních komunikací ve vlastnictví města.

 

Pozemek, který ÚZSVM zdarma předal Karviné, je umístěn v centru města, v blízkosti Masarykova náměstí na území městské památkové zóny. Na pozemku se nachází chodník ve vlastnictví města mezi dlážděnou ulicí Pivovarská a nezpevněným parkovištěm.

 

Převod pozemků i o velmi malé výměře, které se nacházejí pod tělesy komunikací, umožňuje vlastníkům těchto staveb znatelně snadnější správu a údržbu komunikací.

Přílohy: IMG_20190605_105731.jpg Foto 1 - p.č. 90-2, k.ú. Slezská Ostrava (3).jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.