Pondělí, 19. srpna 2019

odbor Odloučené pracoviště Kolín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Kolín, Kutná Hora a Nymburk:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​ 

Adresa:
Karlovo nám. 45
280 50 Kolín I
Ředitel:
Ing. Karel Žáček
Tel.: 321 744 121
E-mail: karel.zacek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Žáček.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Kolín

Prodej bytu v Kolíně vynesl 1,25 milionu korun

16.08.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně na základě usnesení Okresního soudu nabyl dědictví po zemřelém, jako tzv. odúmrť a to nemovitý a movitý majetek, který se podařilo úspěšně prodat.

Dodatečně objevený poklad připadl státu

15.08.2019

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně připadl majetek po zemřelém bez dědiců. Po ukončení projednání dědictví vyšel však najevo ještě další majetek, o kterém neměli v ústavu pro psychicky nemocné, kde muž zemřel, žádné záznamy.

ÚZSVM spravoval zajištěný vůz Mercedes Benz

09.08.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně bylo v roce 2015 pověřeno správou vozidla značky Mercedes Benz, zajištěného jako náhradní hodnota za peněžní prostředky, které byly výnosem z trestné činnosti.

další aktuality