Královéhradecký kraj získal 25 pozemků pod krajskou silnicí

23.11.2021 - Hradec Králové

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové zdarma převedl Královéhradeckému kraji 25 pozemků o celkové výměře 4 210 m² a v hodnotě 88 410 Kč.

Některé pozemky byly zapsány ve vlastnictví fyzických osob, část pozemků byla historický majetek obce a část pozemků byla původně církevní. Vzhledem k tomu, že oprávněné osoby neuplatnily restituční nároky, zůstaly pozemky ve vlastnictví státu. ÚZSVM převzal majetek v souladu se zákonem o majetku státu jako nepotřebný od Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Přílohy: 1507_Královéhradecký kraj získal 25 pozemků pod krajskou silnicí.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.