Pátek, 22. března 2019

odbor Odloučené pracoviště Kroměříž

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Kroměříž:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​​

Adresa:
Riegrovo nám. 3228/22
767 01 Kroměříž
Ředitel:
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
Tel.: 573 312 201
E-mail: antonin.komenda@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Komenda-Antonín.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Kroměříž

ÚZSVM prodal pozemek v Rusavě za 190 tisíc korun

18.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži prodal ve výběrovém řízení s následnou aukcí pozemek v katastrálním území Rusava za 190 500 Kč. Pozemek, který se nachází v chatové oblasti Rusava a v katastru nemovitostí je veden jako zahrada, připadl státu jako odúmrť.

ÚZSVM prodal podíl na pozemku v katastrálním území Jestřabice

15.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži prodal třetinový podíl na pozemku v katastrálním území Jestřabice ve výběrovém řízení. Kupující uhradil za pozemek částku 10 505 korun. Pozemek státu připadl jako odúmrť.

ÚZSVM prodal pozemek obci Břest

14.03.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži prodal obci Břest pozemek o výměře 21 m2 za 1 600 Kč.

další aktuality