Pátek, 22. listopadu 2019

Aktuální informace k objektu Jeseniova 60

25.05.2016 |
Aktuální informace k objektu Jeseniova 60
ÚZSVM včera kolem 16. hodiny obdržel od Policie ČR další oznámení o uložení nástražného výbušného systému v objektu Jeseniova 60, Praha 3. Kdo byl autorem oznámení, ÚZSVM není známo. Policie provedla kontrolu a objekt ÚZSVM, jakožto jedinému oprávněnému vlastníkovi, předala prázdný. Ihned jsme objekt zabezpečili proti vniknutí třetích osob.
 
Přítomné jsme opakovaně upozornili, že budova je nyní prázdná, uzamčená a vniknutí do objektu by bylo protiprávní. ÚZSVM zároveň na místě vyzval Policii, aby zasáhla v případě, že dojde k opětovnému vniknutí do objektu. ÚZSVM učinil a činí veškeré kroky k tomu, aby protiprávní jednání bylo odstraněno, například opětovně podal trestní oznámení. 
 
Neoprávněné násilné vnikání osob do uzamčeného a zabezpečeného prostoru budovy je nejen protiprávní, ale rovněž občany stojí značné množství peněz. Vyzývám osoby, které se v budově neoprávněně zdržují, stejně jako ty, kteří oznamují uložení výbušného zařízení, aby svého jednání zanechaly a neplýtvaly tak penězi daňových poplatníků. Veškeré toto protiprávní jednání je naprosto nepřijatelné. Klinika, stejně jako každý jiný, musí dodržovat všechny zákony. To, co se nyní děje v objektu Jeseniova 60, je velmi nebezpečný precedens v rámci celé České republiky. Použijeme veškeré právní prostředky k tomu, aby byla práva České republiky důsledně chráněna,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
ÚZSVM se zároveň důrazně distancuje od nepravdivých informací ohledně soudního sporu, jimiž se někteří zástupci Kliniky snaží mást veřejnost. Není pravda, že by Policie zasahovala do soudního sporu mezi ÚZSVM a zástupci Kliniky. Policie v minulých dnech zasahovala proti nahlášenému nástražnému výbušnému systému a po vyklizení objektu může prázdný objekt předat pouze oprávněné osobě, jímž je vlastník objektu, tedy ÚZSVM. V žádném případě ne lidem, kteří se v objektu zdržují neoprávněně. ÚZSVM zároveň podal žalobu na vyklizení objektu  a návrh na vydání předběžného opatření, kterým se uloží žalované povinnost zdržet se užívání předmětných nemovitých věcí a zejména se v nich zdržet provozování autonomního sociálního centra Klinika. Soud toto předběžné opatření vydal a je vykonatelné. O samotný výkon práva jsme opakovaně požádali Policii ČR.