Pátek, 22. listopadu 2019

Evropští správci státních nemovitostí sdružení v asociaci PuREnet se setkávají v Praze

11.05.2015 |
Praha 11. května 2015 – V Praze dnes začíná dvoudenní zasedání pracovního stolu asociace Public Real Estate Network (PuREnet), která sdružuje evropské státní subjekty hospodařící s nemovitým majetkem státu, především s vládními budovami. Tématem setkání organizovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jsou Základní ukazatele a KPI při hospodaření s nemovitostmi státu. Zasedání v hotelu DAP Praha zahájila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
Jednání předsedá norská státní společnost Statsbygg, která má historicky nejdelší zkušenosti v Evropě z hospodaření s vládními budovami. Účastníci z 11 evropských zemí si na manažerské řídící úrovni i na pracovní úrovni vymění zkušenosti a názory na využití základních a klíčových ukazatelů za spravovanou budovu a za celé spravované portfolio majetku státu. Poměrně detailní diskuse je očekávána na téma rozmanitosti klíčových ukazatelů u různých druhů budov, jakož i u jednotlivých procesů jejich životního cyklu. Lze předpokládat, že největší pozornost bude věnována ukazatelům míry využití budovy, hospodárnosti jejího provozu a údržby a oprav. Severské země budou akcentovat nízkoenergetické budovy, případně další ekologická témata.
 
Generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu účastníky pracovního stolu v Praze uvítala a popřála úspěch v jejich jednání. Zdůraznila zájem na účasti ÚZSVM v PuREnet, jehož podněty jsou pro ÚZSVM a hospodaření s budovami státu vysoce inspirativní. ÚZSVM ve své vlastní činnosti, ale i v legislativních iniciativách ve spolupráci s Ministerstvem financí již několikrát využil zkušenosti svých evropských kolegů. Nejznámějším příkladem je vytvoření informačního systému Centrální registr administrativních budov (CRAB), který po vzoru evropských zemí poskytuje ucelený, centrální pohled na všechny budovy vlastněné státem, na míru jejich využití, výši provozních nákladů a na možnosti prodeje nevyužitých, nepotřebných budov státu. „Základní ukazatele a KPI při hospodaření s administrativními objekty České republice dosud chybí. Věřím, že výsledky dvoudenního jednání pracovního stolu ÚZSVM významně pomohou v jejich přípravě.“ uvedla generální ředitelka Kateřina Arajmu.
 
Asociace PuREnet byla založena v roce 2007 a ÚZSVM je jejím zakládajícím členem. Aktivně se podílí na její činnosti, v roce 2011 pořádal v Praze výroční konferenci PuREnet a v roce 2012 pracovní stůl na téma podpory informačních systémů hospodaření s nemovitým majetkem státu. PuREnet se postupně rozšiřuje o země východní Evropy, dnes sdružuje státní instituce, státem vlastněné společnosti nebo agentury 19 evropských zemí, které centrálně hospodaří především s vládními budovami, ale i s dalšími nemovitostmi státu. Tyto subjekty v řadě zemí patří mezi největší hráče realitního trhu a ve své činnosti stále více uplatňují striktně ekonomická kritéria.
 
Webová stránka asociace PuREnet: http://www.pure-net.org/
 
Děkuji za informování veřejnosti
 
Pavel Hortig
tiskový mluvčí