Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Písek se stane městem, v němž nebudou státní subjekty v komerčním nájmu

12.05.2016 |
Písek se stane městem, v němž nebudou státní subjekty v komerčním nájmu
Město Písek bude do konce letošního roku městem, v němž státní instituce nebudou sídlit v privátních pronájmech. Stěhování z komerčního nájmu do státního objektu se zde týká čtyř státních subjektů, přičemž roční úspora na nájmech činí více jak 460 tisíc korun. Jedná se o výsledek pilotního projektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v rámci Jihočeského kraje na stěhování úředníků z nájmů do státních budov.
Cíl ÚZSVM výrazně snižovat výdaje ze státního rozpočtu optimalizací rozmístění státních úředníků se začíná plnit. Prvním z příkladů je město Písek, kde se nám podařilo přemístit všechny státní instituce z nájmu do státních prostor. Díky tomu se jen v Písku ročně ušetří stovky tisíc korun a naší snahou je, aby se tímto způsobem v co nejkratším čase podařilo vyřešit rozmístění státních úředníků po celé republice, “ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Ke změně adresy ÚZSVM vyzval Probační a mediační službu, Centrum pro regionální rozvoj a Českou správu sociálního zabezpečení. Tyto státní instituce se přestěhovaly do prostor sídla regionálního pracoviště ÚZSVM v Písku. Zbývající státní subjekt - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů se ke konci roku 2016 přestěhuje z nestátního subjektu Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga do písecké budovy Ministerstva zemědělství.