Pátek, 22. listopadu 2019

ÚZSVM hostí mezinárodní konferenci institucí hospodařících se státním majetkem

11.05.2017 |
ÚZSVM hostí mezinárodní konferenci institucí hospodařících se státním majetkem
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu dnes zahájila na půdě ÚZSVM dvoudenní zasedání pracovního stolu asociace Public Real Estate Network (PuRE-net), která sdružuje evropské státní subjekty hospodařící s nemovitým majetkem státu. Téma pracovního stolu, který se uskuteční ve dnech 11. a 12. května, je Základní a klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) při hospodaření s nemovitostmi státu.
Zasedání navazuje na jednání pracovního stolu na téma KPI konaném v roce 2015 a i nyní je ÚZSVM hostitelem. Jednání předsedá norská státní společnost Statsbygg, která má v Evropě historicky nejdelší zkušenosti s hospodařením s vládními budovami.
 
„ÚZSVM je mimořádně aktivním členem sdružení PuRE-net. Mezinárodní zkušenosti jsou pro nás v oblasti hospodaření s budovami státu vždy vysoce inspirativní. Ve své vlastní činnosti jsme již několikrát využili informace našich evropských kolegů a zároveň i my poskytujeme cenné zkušenosti našim zahraničním partnerům,“ prohlásila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Informace z pracovního stolu bychom rádi využili k přípravě KPI ukazatelů v České republice,“ dodala generální ředitelka.
 
Jednání se účastní historicky nejvyšší počet účastníků za dobu existence asociace PuRE-net, tj. od roku 2007. Jsou jimi zástupci institucí hospodařících s nemovitým majetkem státu ze čtrnácti evropských zemí. Na manažerské i na pracovní úrovni si vymění zkušenosti a názory na využití základních a klíčových ukazatelů vztahujících se k výkonu agendy správce nemovitostí ve vlastnictví státu. Dále se budou zabývat sledováním nákladů a výnosů z hospodaření a členěním podle druhů obchodních modelů daných institucí. Podkladem pro získání detailního přehledu hospodaření jednotlivých institucí a sledovanosti příslušných KPI bude nejen vyhodnocení průzkumu, který byl mezi účastníky proveden v rámci přípravných prací před konáním zasedání, ale současně i diskuze na dané téma. Každá ze zúčastněných zemí také představí svůj systém sledování základních klíčových ukazatelů v rámci své agendy a portfolia, přičemž zástupci České republiky představí i způsob vyhodnocování KPI pomocí Centrálního registru administrativních budov.  
 
Asociace PuRE-net byla založena v roce 2007 a ÚZSVM je jejím zakládajícím členem. Aktivně se podílí na její činnosti, v roce 2011 pořádal v Praze výroční konferenci PuRE-net, v roce 2012 pracovní stůl na téma podpory informačních systémů hospodaření s nemovitým majetkem státu, dále v roce 2015 pořádal ve spolupráci s norskými kolegy již zmiňovaný pracovní stůl na téma KPI a v roce 2018 bude pořadatelem výroční konference. PuRE-net se postupně rozšiřuje o země východní Evropy. V roce 2016 se jeho novým členem stalo Chorvatsko. Dnes sdružuje státní instituce, státem vlastněné společnosti nebo agentury jednadvaceti evropských zemí, které centrálně hospodaří především s vládními budovami, ale i s dalšími nemovitostmi státu.
Členy sdružení jsou státní organizace z Rakouska, Belgie, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Islandu, Lotyšska, Litvy, Itálie, Norska, Slovenska, Španělka, Švédska, Nizozemí, Turecka a z Velké Británie.